Zrealizované odborné akcie

2010

 • Vývojové aspekty ROR metódy a ich použitie u detí – 1.časť
  Lektor: PhDr. Dana Krejčířová

 • Vývojové aspekty ROR metódy a ich použitie u detí – 2.časť
  Lektor: PhDr. Dana Krejčířová

 • Neuropsychológia v praxi I.
  Lektori: Mgr. Ondřej Bezdíček, Mgr. Tomáš Nikolai,  PhDr.Katarína Pribišová , doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.

2011

 • Vývojová psychopatológia I.
  Lektor: PhDr. Karolína Malá

 • Vývojová psychopatológia II.
  Lektor: PhDr. Karolína Malá

 • Vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na základe Rorschachovej metódy:
  1. Prejavy psychickych procesov pri schizofrennych ochoreniach v protokole ROR.
  2. Prejavy porúch osobnosti v protokole ROR /Mereiho škola/.
  3. Poruchy afektivity a ich manifestacia v ROR protokole.
  4. Prejavy obrán a úrovne objektových vzťahov v ROR protokole.
  Lektori: PhDr. Igor Obuch, PhDr. Robert Máthé, PhD., PhDr. Anton Polák

 • Neuropsychológia v praxi I.
  Lektori: Mgr. Ondřej Bezdíček, Mgr. Tomáš Nikolai,  PhDr.Katarína Pribišová , doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.

 • Neuropsychológia v praxi II.
  Lektori: Mgr. Ondřej Bezdíček, Mgr. Tomáš Nikolai,  PhDr.Katarína Pribišová , MUDr. Martin Vyhnálek Mgr.

 • Výcvik v MDZT
  Lektori: PhDr. Karel Gawlik PhDr. Peter Klubert,PhD.

 • Supervízny psychoterapeutický seminár
  Lektor: MUDr. Ján Ballx

2012

 • Šamanizmus z pohľadu psychoterapie
  Lektor: Dr.med. Wolfgang LADENBAUER

 • Vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na základe Rorschachovej metódy:
  1. Prejavy a poruchy sexuality v protokole ROR /Mereiho škola/.
  2. Prejavy porúch osobnosti v protokole ROR.
  Lektori: PhDr. Igor Obuch, PhDr. Robert Máthé, PhD.

 • Neuropsychológia v praxi III.
  Lektori: Mgr. Ondřej Bezdíček, Mgr. Tomáš Nikolai,  PhDr.Katarína Pribišová , MUDr. Martin Vyhnálek Mgr.

 • Hand test
  Lektori: PhDr. Igor Obuch, Mgr. Margaréta Hapčová. Mgr. Štefan Vanko

 • Chromatický asociačný experiment
  Lektor: PhDr. Karolína Malá

 • Pervazívne vývinové poruchy - Autizmus
  Lektor: PhDr. Karolína Malá

 • Supervízny psychoterapeutický seminár
  Lektor: Mgr. Štefan Vanko

 • Psychoterapia a arteterapia - Socha a Imaginácia
  Lektor: Mgr. Štefan Vanko

2013

 • Dynamická neurozológia
  Lektor: PhDr. Anton Polák

 • Vývojové aspekty ROR metódy a ich použitie u detí – 1.časť
  Lektor: PhDr. Dana Krejčířová

 • Vývinové škály. Vyšetrenia psychomotorického vývinu detí do 3 rokov
  Lektor: PaedDr. Oľga Matušková

 • Vývojové aspekty ROR metódy a ich použitie u detí – 2.časť
  Lektor: PhDr. Dana Krejčířová

 • Neuropsychologické praktikum I.
  Lektori: Mgr. Ondřej Bezdíček, Mgr. Tomáš Nikolai,  PhDr.Katarína Pribišová , MUDr. Martin Vyhnálek Mgr.

2014

 • Dynamická neurozológia
  Lektor: PhDr. Anton Polák

 • Dopravná psychológia
  Lektor: PhDr. Pribišová, Mgr. Birnstein, Mgr. Muráriková, Mgr. Vanko

 • Neuropsychologické praktikum II.
  Lektori: Mgr. Ondřej Bezdíček, Mgr. Tomáš Nikolai,  PhDr.Katarína Pribišová , MUDr. Martin Vyhnálek Mgr.

2015

 • Dopravná psychológia - legislatíva a prax
  Lektor: PhDr. Pribišová, Mgr. Birnstein, Mgr. Muráriková, Mgr. Vanko

 • Neuropsychologické praktikum III.
  Lektori: Mgr. Ondřej Bezdíček, Mgr. Tomáš Nikolai,  PhDr.Katarína Pribišová , MUDr. Martin Vyhnálek Mgr.

 • Supervízny psychoterapeutický seminár
  Lektor: Mgr. Štefan Vanko

2016

 • Supervízny psychoterapeutický seminár
  Lektor: Mgr. Štefan Vanko

 • 2x Hand test seminár
  Lektor: PhDr. Martin Lečbych, PhD.

 • Dopravno - pychologický deň I.
  Lektor: PhDr.  Matúš Šucha, PhD., Mgr. Martin Birnstein

 • Vývojové aspekty ROR metódy a ich použitie u detí – 1.časť
  Lektor: PhDr. Dana Krejčířová

 • Vývojové aspekty ROR metódy a ich použitie u detí – 2.časť
  Lektor: PhDr. Dana Krejčířová

 • Sexualita a intimita vo vzťahoch
  Lektor: Dr. Nancy Amendt-Lyon 

2017

 • Problematika sexuálneho zneužívania detí: kľúčové aspekty a súvislosti
  Lektori: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., JUDr. Marica Pirošíková

 • Hand test
  Lektor: PhDr. Martin Lečbych, PhD.

 • Seminár „Dopravno-psychologický deň II.“ Starší vodiči v doprave a legislatíva
  Lektori: PhDr. Matúš Šucha, PhD., Mgr. Martin Birnstein, Mgr. Zuzana Zoláková

 • Neuropsychológia v praxi 1. 
  Lektori: PhDr. Karin Pribišová , MUDr. Martin Vyhnálek, Mgr. Ondřej Bezdíček PhD., Mgr. Tomáš Nikolai PhD.

 • Rorschachova metóda
  Lektor: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

2018

 • Dynamická neurozológia
  Lektor: PhDr. Tóno Polák
 • Kurz psychoterapie psychóz
  Lektor: Mgr. Hana Navrátilová
 • Vývojové aspekty ROR metódy a ich použitie u detí
  Lektor: PhDr. Dana Krejčířová
 • Hand test
  Lektor: PhDr. Martin Lečbych, PhD.
 • Rorschachova metóda - Exnerovský Komprehenzívny systém
  Lektor: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
 • Terapia partnerského vzťahu (20181029)
  Lektori: Mgr. Jan Knop a Mgr. Marie Zemanová

2019

 • Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
  Lektori:   Mgr. et Mgr.  Mária Anyalaiová, PhD.