Organizácia odborných podujatí

Poskytujeme komplexné profesionálne služby v oblasti prípravy a organizácie odborných podujatí a vzdelávania. Naše vzdelávacie akcie sú akreditované Slovenskou komorou psychológov /SKP/ a Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne medicínskej vzdelávanie /SACCME/.
Zaoberáme sa nasledujúcimi činnosťami:

  • organizácia kurzov, seminárov a školení pre psychológov, lekárov a inú odbornú verejnosť
  • organizácia prednášok a kurzov pre širokú verejnosť
  • vzdelávanie v oblasti psychológie, psychiatrie, psychodiagnostiky a psychoterapie
  • príprava a organizácia odborného vzdelávania /vytváranie odborných seminárov, kurzov a prednášok/ na kľúč podľa špecifických požiadaviek klienta
  • každú odbornú akciu či podujatie automaticky uverejňujeme v našej databáze
  • propagácia vzdelávacích a odborných akcií prostredníctvom priameho oslovenia odborníkov /direct mailing/

Ponúkame vám 3 možnosti spolupráce:

  1. Aktívne informovanie kolegov a odbornej verejnosti prostredníctvom priameho oslovenia (direct mailing - viac ako 1000 unikátnych mailov) o vašej odbornej akcii, seminári alebo konferencii + umiestnenie informácie na našom webe aj s prelinkovaním na vašu web stránku s ďalšími informáciami. Cena 100€
  2. Aktívne informovanie kolegov a odbornej verejnosti prostredníctvom priameho oslovenia (direct mailing - viac ako 1000 unikátnych mailov) o vašej odbornej akcii, seminári alebo konferencii + umiestnenie informácie na našom webe aj s prelinkovaním na vašu web stránku s ďalšími informáciami + vytvorenie prihlasovacieho formuláru s možnosťou prihlasovania sa na danú akciu (priebežné informovanie o množstve prihlásených). Cena 200€
  3. Spolupráca pri zorganizovaní odbornej akcie podľa vášho výberu (vyhľadanie odborného lektora, nastavenie odborného obsahu podľa vašich požiadaviek, prenájom priestorov, príprava akcie, materiálov...). Cena podľa dohody