Naše projekty

Vytlačiť


Spolupracujeme na týchto projektoch:

 

Internetový portál o psychických poruchách a chorobách, o možnosti ich liečby a Zoznam odborníkov pracujúcich v tejto oblasti - www.psyche.sk

 

Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore Klinická psychológia - http://kpsych.fphil.uniba.sk/studium/klinicka

 

O.z. Lorien sa venuje deťom, mladým ľuďom a rodinám znevýhodneným či ohrozeným prostredím (deti a mládež v ústavnej starostlivosti, z problémovych, dysfunkčných rodín, s emočnými poruchami, poruchami správania, telesným, duševným alebo sociálnym hendikepom) - http://lorien.sk/

 

Slovenská asociácia pre Gestalt terapiu - http://www.sagt.sk/SAGT___Slovenska_asociacia_Gestalt_terapie/stanovy.html

 

Zastupujeme záujmy psychológov v Rade Slovenskej komory psychológov - http://www.komorapsychologov.sk/skp/index.php

 

Copyright PsycheEduca, s.r.o. © 2013
Webdesign by trueCreative