Aktuálne semináre

26
máj
2023

26.05.2023 08:30 -18:00
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
150.00€

Lektor:   doc. PhDr. Martin Lečbych, PhD.

Termín:  26.05.2023
Rozsah: piatok -  od  8:30 - 18:00 /10 x 45min prednáškových hodín/

Cieľová skupina: Kurz je určený pre psychológov, študentov psychológie 4. a 5. ročníkov.  Maximálny počet účastníkov je obmedzený /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky a zaplatenia poplatku/. Seminár sa bude akreditovať cez Komoru psychológov /očakávaný počet kreditov je 7/

Miesto konania: Kutuzovova 17, Bratislava

Program, obsah, štruktúra seminára:
Zoznámenie sa s metódou Hand testu, s možnosťami jeho využitia, klinickými indikáciami, s jeho obmedzeniami. Administrácia, vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na jeho základe v kontexte rôznych interpretačných škôl a systémov a zameranie na dospelú a detskú populáciu. Diferenciálna diagnostika a príklady jednotlivých protokolov pri niektorých vybraných psychických poruchách. Možnosti kvalitatívnej interpretácie a rozoberanie jednotlivých donesených protokolov. Problematické odpovede a ich signovanie. 

150.00€
11
sep
2023

11.09.2023 09:00 -16:00
Bratislava, Račianska 64D
Bratislava, Račianska 64D
Bratislava, Račianska 64D
90.00€

Lektor:   Mgr. et Mgr.  Mária Anyalaiová, PhD.

Termín:   11.9.2023       Rozsah: pondelok -  od  9:00 - 16:00 /8 x 45min prednáškových hodín/                                             

Cieľová skupina:      Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, psychiatrom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom krízových centier, ale aj študentom týchto odborov.  Seminár sa bude akreditovať cez Komoru psychológov /očakávaný počet kreditov je 6/

Miesto konania:  Bratislava, Račianska 64D

90.00€ 20
16
sep
2023

16.09.2023 08:30 -15:30
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
750.00€

Program a obsah seminára:

Kurz je určený pre poradenských psychológov, školských psychológov a pracovno-organizačných psychológov (aj psychológov u polície, v ozbrojených a štátnych zložkách a dopravnej psychológii). Kurz je koncipovaný na 12 mesiacov s dotáciou 100 hod (6x14 dodín + 16 hod e-learningu). Kurz prebieha ako teoreticko – praktická výučba zameraná na zvládnutie administrácie, vyhodnocovanie a interpretáciu protokolov ROR. Podstatnú časť kurzu tvorí práca a protokoly z praxe účastníkov kurzu a z praxe lektora. Účastníci kurzu ďalej získajú v cene kurzu monografiu doc. PhDr. Martina Lečbycha, PHd. (Rorschachova metoda: Integrativní prístup k interpretácii) a zdarma asistenčný počítačový program ROR od sov.Seitla k vyhodnocovaniu štrukturálneho súhrnu. Pre účastníkov sú k dispozícii tiež e-learningové materiály. Obsah kurzu je zameraný na evidence-based prístup a účastníci kurzu si osvoja praktické kompetencie a vedomosti s presahom k integratívnej perspektíve a doplnkovým škálam. Výstupom kurzu je plná kompetencia k samostatnému použitiu Rorschachovej metódy podľa Exnerovského Komprehenzívneho systému.

750.00€ 3