Aktuálne semináre

14
jún
2024

14.06.2024 08:30 -18:00
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
150.00€

Lektor:   doc. PhDr. Martin Lečbych, PhD.
Termín:  14.06.2023
Rozsah: piatok -  od  8:30 - 18:00 /10 x 45min prednáškových hodín/

Cieľová skupina: Kurz je určený pre psychológov, študentov psychológie 4. a 5. ročníkov.  Maximálny počet účastníkov je obmedzený /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky a zaplatenia poplatku/.

Miesto konania: Bratislava

Program, obsah, štruktúra seminára: Zoznámenie sa s metódou Hand testu, s možnosťami jeho využitia, klinickými indikáciami, s jeho obmedzeniami. Administrácia, vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na jeho základe v kontexte rôznych interpretačných škôl a systémov a zameranie na dospelú a detskú populáciu. Diferenciálna diagnostika a príklady jednotlivých protokolov pri niektorých vybraných psychických poruchách. Možnosti kvalitatívnej interpretácie a rozoberanie jednotlivých donesených protokolov. Problematické odpovede a ich signovanie. 

150.00€
20
sep
2024

20.09.2024 09:00 - 22.09.2024 15:30
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
480.00€

Lektor:   doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, PhD.

Termín:  DIF DG I.časť 20.-22.9.2024 (3 dni, piatok až nedeľa) a DIF DG II.časť 15.-17.11.2024 (3 dni, piatok až nedeľa)

Rozsah: Certifikovaný kurz sa realizuje v celkovom rozsahu 42 vyučovacích hodín, ktoré sú rozdelené do  2 trojdňových  stretnutí po 7 vyučovacích hodín (2x3dni)

piatok - nedeľa  od  9:00 - 15:30 /7 x 45min prednáškových hodín/

Cieľová skupina:  Kurz je určený pre  psychológov a klinických psychológov. Kurz je otvorený aj pre záujemcov z radov neklinických psychológov. Maximálny počet účastníkov je obmedzený na 30 /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky a zaplatenia poplatku/

Každej tejto vzdelávacej akcii bude pridelených SKP 21 kreditov v rámci sústavného vzdelávania.

Miesto konania: Kutuzovova 17, Bratislava

Program, obsah, štruktúra seminára:
Kurz sa zameriava na klinicko-psychologickú diferenciálnu diagnostiku dospelých, ktorá je podstatnou a dôležitou súčasťou psychodiagnostického procesu v  psychologickej praxi.

Kurz je určený pre  psychológov a klinických psychológov. Kurz je otvorený aj pre záujemcov z radov neklinických psychológov.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného certifikačného kurzu (kredity od SKP).   Psychológovia pracujúci mimo zdravotníctva dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

480.00€ 4
04
okt
2024

04.10.2024 08:30 - 05.10.2024 15:30
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
750.00€

Program a obsah seminára:

Kurz je určený pre poradenských psychológov, školských psychológov a pracovno-organizačných psychológov (aj psychológov u polície, v ozbrojených a štátnych zložkách a dopravnej psychológii). Kurz je koncipovaný na 12 mesiacov s dotáciou 100 hod (6x14 dodín + 16 hod e-learningu). Kurz prebieha ako teoreticko – praktická výučba zameraná na zvládnutie administrácie, vyhodnocovanie a interpretáciu protokolov ROR. Podstatnú časť kurzu tvorí práca a protokoly z praxe účastníkov kurzu a z praxe lektora. Účastníci kurzu ďalej získajú v cene kurzu monografiu doc. PhDr. Martina Lečbycha, PHd. (Rorschachova metoda: Integrativní prístup k interpretácii) a zdarma asistenčný počítačový program ROR od sov.Seitla k vyhodnocovaniu štrukturálneho súhrnu. Pre účastníkov sú k dispozícii tiež e-learningové materiály. Obsah kurzu je zameraný na evidence-based prístup a účastníci kurzu si osvoja praktické kompetencie a vedomosti s presahom k integratívnej perspektíve a doplnkovým škálam. Výstupom kurzu je plná kompetencia k samostatnému použitiu Rorschachovej metódy podľa Exnerovského Komprehenzívneho systému.

750.00€ 1