Aktuálne semináre

04
okt
2019

04.10.2019 08:30 -18:00
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
140.00€

Lektor:   doc. PhDr. Martin Lečbych, PhD.

Termín:  4.10.2019
Rozsah: piatok -  od  8:30 - 18:00 /10 x 45min prednáškových hodín/

Cieľová skupina: Kurz je určený pre psychológov, študentov psychológie 4. a 5. ročníkov.  Maximálny počet účastníkov je obmedzený /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky a zaplatenia poplatku/. Seminár sa bude akreditovať cez Komoru psychológov /očakávaný počet kreditov je 7/

Miesto konania: Kutuzovova 17, Bratislava

Program, obsah, štruktúra seminára:
Zoznámenie sa s metódou Hand testu, s možnosťami jeho využitia, klinickými indikáciami, s jeho obmedzeniami. Administrácia, vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na jeho základe v kontexte rôznych interpretačných škôl a systémov a zameranie na dospelú a detskú populáciu. Diferenciálna diagnostika a príklady jednotlivých protokolov pri niektorých vybraných psychických poruchách. Možnosti kvalitatívnej interpretácie a rozoberanie jednotlivých donesených protokolov. Problematické odpovede a ich signovanie. 

140.00€
22
nov
2019

22.11.2019 09:30 - 23.11.2019 17:30
Stupava
Stupava
Stupava, Slovakia
300.00€

INFORMATION IN ENGLISH [PDF] / REGISTRATION

Program, obsah, štruktúra seminára: Tento dvojdňový workshop ponúka účastníkom príležitosť zažiť na sebe a taktiež rozšíriť si svoje skúsenosti o skúsenosti a spomienky pamäti tela, teda ako sa telo prejavuje cez osobnosť a ako nám telo môže poskytnúť informácie o sebe samom a svojej minulosti. Budeme venovať pozornosť pozícii tela, dychu, hlasu a pohybu tela, čím sa môžeme viac podporiť a dosiahnuť oveľa integrovanejší prístup pri našej terapeutickej práci.
Workshop bude pozostávať z teórie, praktických ukážok a taktiež bude príležitosť na diskusiu za účelom integrovania si klinickej práce s prezentovanou teóriou. Teória bude prezentovaná cez zmes Gestaltu a iných terapeutických modalít pracujúcich s telom. V závislosti od času, bude taktiež možnosť vyskúšať si prácu v skupine a pracovať pod supervíziou.
V prípade potreby, bude workshop simultánne prekladaný z angličtiny do slovenčiny.

300.00€ 6