Aktuálne semináre

15
mar
2024

15.03.2024 09:00 - 16.03.2024 15:30
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
450.00€

Lektor:   doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, PhD.

Termín:

  • I. časť: 15.-16.3.2024
  • II. časť: 19.-20.4.2024
  • III.časť: 10.-11.5.2024

Rozsah: Certifikovaný kurz sa realizuje v celkovom rozsahu 42 vyučovacích hodín, ktoré sú rozdelené do  3 dvojdňových  stretnutí po 7 vyučovacích hodín (3x2dni)

piatok - sobota  od  9:00 - 15:30 /7 x 45min prednáškových hodín/

Cieľová skupina:  Kurz je určený pre  psychológov a klinických psychológov. Kurz je otvorený aj pre záujemcov z radov neklinických psychológov. Maximálny počet účastníkov je obmedzený na 30 /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky a zaplatenia poplatku/

Každej tejto vzdelávacej akcii bude pridelených SKP  3x14 kreditov  v rámci sústavného vzdelávania.

Miesto konania: Kutuzovova 17, Bratislava

450.00€
14
jún
2024

14.06.2024 08:30 -18:00
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
150.00€

Lektor:   doc. PhDr. Martin Lečbych, PhD.
Termín:  14.06.2023
Rozsah: piatok -  od  8:30 - 18:00 /10 x 45min prednáškových hodín/

Cieľová skupina: Kurz je určený pre psychológov, študentov psychológie 4. a 5. ročníkov.  Maximálny počet účastníkov je obmedzený /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky a zaplatenia poplatku/.

Miesto konania: Bratislava

Program, obsah, štruktúra seminára: Zoznámenie sa s metódou Hand testu, s možnosťami jeho využitia, klinickými indikáciami, s jeho obmedzeniami. Administrácia, vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na jeho základe v kontexte rôznych interpretačných škôl a systémov a zameranie na dospelú a detskú populáciu. Diferenciálna diagnostika a príklady jednotlivých protokolov pri niektorých vybraných psychických poruchách. Možnosti kvalitatívnej interpretácie a rozoberanie jednotlivých donesených protokolov. Problematické odpovede a ich signovanie. 

150.00€ 25
02
nov
2024

02.11.2024 08:30 - 03.11.2024 15:30
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
750.00€

Program a obsah seminára:

Kurz je určený pre poradenských psychológov, školských psychológov a pracovno-organizačných psychológov (aj psychológov u polície, v ozbrojených a štátnych zložkách a dopravnej psychológii). Kurz je koncipovaný na 12 mesiacov s dotáciou 100 hod (6x14 dodín + 16 hod e-learningu). Kurz prebieha ako teoreticko – praktická výučba zameraná na zvládnutie administrácie, vyhodnocovanie a interpretáciu protokolov ROR. Podstatnú časť kurzu tvorí práca a protokoly z praxe účastníkov kurzu a z praxe lektora. Účastníci kurzu ďalej získajú v cene kurzu monografiu doc. PhDr. Martina Lečbycha, PHd. (Rorschachova metoda: Integrativní prístup k interpretácii) a zdarma asistenčný počítačový program ROR od sov.Seitla k vyhodnocovaniu štrukturálneho súhrnu. Pre účastníkov sú k dispozícii tiež e-learningové materiály. Obsah kurzu je zameraný na evidence-based prístup a účastníci kurzu si osvoja praktické kompetencie a vedomosti s presahom k integratívnej perspektíve a doplnkovým škálam. Výstupom kurzu je plná kompetencia k samostatnému použitiu Rorschachovej metódy podľa Exnerovského Komprehenzívneho systému.

750.00€ 17