Aktuálne semináre

08
mar
2019

08.03.2019 09:00 -17:00
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
80€/ 220€

Lektori:   Mgr. et Mgr.  Mária Anyalaiová, PhD.

Termín:   8.3.2019       Rozsah: piatok -  od  9:00 - 17:00 /8 x 45min prednáškových hodín/         

Cieľová skupina: Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, psychiatrom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom krízových centier, ale aj študentom týchto odborov.  Seminár sa bude akreditovať cez Komoru psychológov /očakávaný počet kreditov je 6/

Miesto konania:  Bratislava, Kutuzovova 17

Program, obsah, štruktúra seminára:
Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie  svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Na kurze sa účastníci naučia používať model komunikačných a copingových stratégií izraelskej psychologičky Ofry Ayalon BASIC PH a následne využiť model v krízovej intervencii, poradenstve a terapii. Metóda bola použitá  izraelskými psychológmi pri krízovej intervencii po rukojemníckej dráme v Beslane, po Srebrenickej genocíde v Bosne, po tsunami na Haiti, po zemetrasení v Turecku, vo vojnových konfliktoch v Izraeli. Karty je možné využiť aj v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, osobnostnom rozvoji klientov.

80.00€ 7
21
jún
2019

21.06.2019 09:00 - 22.06.2019 16:30
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
140.00€

Lektor:  PhDr. Tóno Polák

Klinický psychológ a psychoterapeut, lektor základných ROR kurzov, tréner a supervízor Gestalt psychoterapie v ČR.  

Termín:    21.- 22.6.2019             Rozsah:  9:00 – 16:30

Cieľová skupina: Kurz je určený pre psychológov a pre študentov psychológie. Je súčasťou ďalšieho vzdelávania klinických psychológov a Slovenskou komorou psychológov  mu bude pridelených 12 kreditov /sústavné vzdelávanie/.

Miesto konania: Bratislava

140.00€ 14
04
okt
2019

04.10.2019 08:30 -18:00
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
140.00€

Lektor:   doc. PhDr. Martin Lečbych, PhD.

Termín:  4.10.2019
Rozsah: piatok -  od  8:30 - 18:00 /10 x 45min prednáškových hodín/

Cieľová skupina: Kurz je určený pre psychológov, študentov psychológie 4. a 5. ročníkov.  Maximálny počet účastníkov je obmedzený /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky a zaplatenia poplatku/. Seminár sa bude akreditovať cez Komoru psychológov /očakávaný počet kreditov je 7/

Miesto konania:  Bratislava

Program, obsah, štruktúra seminára:
Zoznámenie sa s metódou Hand testu, s možnosťami jeho využitia, klinickými indikáciami, s jeho obmedzeniami. Administrácia, vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na jeho základe v kontexte rôznych interpretačných škôl a systémov a zameranie na dospelú a detskú populáciu. Diferenciálna diagnostika a príklady jednotlivých protokolov pri niektorých vybraných psychických poruchách. Možnosti kvalitatívnej interpretácie a rozoberanie jednotlivých donesených protokolov. Problematické odpovede a ich signovanie. 

140.00€ 29