Aktuálne kurzy sa z dôvodu rozšírenia vírusu COVID-19 presúvajú na neurčito, nové termíny upresníme.

Aktuálne semináre

05
jún
2020

05.06.2020 09:00 - 20.11.2020 17:00
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
340.00€

Lektor:. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Kurzom Vás prevedie klinický psychológ a psychoterapeut PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Venuje sa psychodiagnostike, psychoterapii a klinickému poradenstvu v ambulancii klinickej psychológie a psychoterapie v Prostějově, kde pracuje ako registrovaný klinický psychológ a psychoterapeut. Tiež pôsobí ako odborný asistent na katedre psychológie FF UPOL, kde je vedúcim sekcie klinickej psychológie a psychoterapie. Výcvik v psychoterapii absolvoval v kognitívne behaviorálnej terapii v IKBT MUDr. Zbytovského, kde pôsobí ako lektor. Je garantom a lektorom kurzu v Rorschachovej metóde v Institutu psychologických služeb s.r.o. a garantom kurzu psycholog ve zdravotnictví realizovaného pri FF UPOL. Absolvoval množstvo certifikovaných kurzov a seminárov zameraných na klinicko-psychologickú diagnostiku a prácu s klientom. Odborne sa zaoberá klinickou psychológiou a psychoterapiou, klinickou hypnózou, neurovedám a psychofyziologickým ukazovateľom projektívnych metód (ROR, TAT).

340.00€ 23
26
jún
2020

26.06.2020 09:00 - 27.06.2020 18:00
VŠ sv. Alzbety
VŠ sv. Alzbety
Nám 1.mája
V texte / In text

WORKSHOP 1: BORDERLINE Personality Adaptations JUNE 26th – 27th, 2020 Day 1+2: A brief overview of personality disorders and an introduction to a Gestalt therapy and object relations perspective on the diagnosis of personality disorders. Dr. Greenberg’s model of “Interpersonal Gestalt” is presented. Introduction to the different types of Borderline Personality Adaptation through a musical introduction and through the interpersonal Gestalt model on Borderline adaptation. How to recognize, differentiate and treat clients with Borderline adaptation. Experiential exercises related to the above issues.

28
30
jún
2020

30.06.2020 09:00 - 02.07.2020 18:00
VŠ sv. Alzbety
VŠ sv. Alzbety
Nám 1.mája
V texte / In text

WORKSHOP 2: NARCISSISTIC Personality Adaptations and SCHIZOID Personality Adaptations JUNE 30th – July 2nd, 2020 Day 1 + 2: A Brief Overview of Personality Disorders and an introduction to a Gestalt therapy and Object Relations perspective on the diagnosis of personality disorders. Dr. Greenberg’s model of “Interpersonal Gestalt” is presented. An introduction to Narcissistic Personality Disorders and the 3 basic types of narcissistic adaptations, and how to distinguish among them: The Exhibitionistic, The Closet, The Toxic. How to meet and treat clients with Narcissistic disorders, and how it differs from the treatment of clients with Borderline disorders. Experiential exercises related to the above issues. Day 3: SCHIZOID Personality Adaptation An introduction to Schizoid Personality Disorders The Schizoid Interpersonal Gestalt, differential diagnosis of Schizoid adaptations from Borderline and Narcissistic adaptations, The Schizoid “Dilemma”. How to meet and treat persons with Schizoid adaptations, how to talk to a Schizoid client, and common treatment issues. Experiential exercises related to the above issues.
Deepening of the Issues Discussed Previously:
• supervision of problematic issues
• demo session(s) supervision of clients
• Q&A

29
25
sep
2020

25.09.2020 08:30 - 21.11.2020 15:30
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
700.00€

Program a obsah seminára:
Kurz je určený pre poradenských psychológov, školských psychológov a pracovno-organizačných psychológov (aj psychológov u polície, v ozbrojených a štátnych zložkách a dopravnej psychológii). Kurz je koncipovaný na 12 mesiacov s dotáciou 100 hod (6x14 dodín + 16 hod e-learningu). Kurz prebieha ako teoreticko – praktická výučba zameraná na zvládnutie administrácie, vyhodnocovanie a interpretáciu protokolov ROR. Podstatnú časť kurzu tvorí práca a protokoly z praxe účastníkov kurzu a z praxe lektora. Účastníci kurzu ďalej získajú v cene kurzu monografiu doc. PhDr. Martina Lečbycha, PHd. (Rorschachova metoda: Integrativní prístup k interpretácii) a zdarma asistenčný počítačový program ROR Online (v cene 250,-€) k vyhodnocovaniu štrukturálneho súhrnu. Pre účastníkov sú k dispozícii tiež e-learningové materiály. Obsah kurzu je zameraný na evidence-based prístup a účastníci kurzu si osvoja praktické kompetencie a vedomosti s presahom k integratívnej perspektíve a doplnkovým škálam. Výstupom kurzu je plná kompetencia k samostatnému použitiu Rorschachovej metódy podľa Exnerovského Komprehenzívneho systému.

700.00€ 24
16
okt
2020

16.10.2020 08:30 -18:00
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
140.00€

Lektor:   doc. PhDr. Martin Lečbych, PhD.

Termín:  4.10.2019
Rozsah: piatok -  od  8:30 - 18:00 /10 x 45min prednáškových hodín/

Cieľová skupina: Kurz je určený pre psychológov, študentov psychológie 4. a 5. ročníkov.  Maximálny počet účastníkov je obmedzený /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky a zaplatenia poplatku/. Seminár sa bude akreditovať cez Komoru psychológov /očakávaný počet kreditov je 7/

Miesto konania: Kutuzovova 17, Bratislava

Program, obsah, štruktúra seminára:
Zoznámenie sa s metódou Hand testu, s možnosťami jeho využitia, klinickými indikáciami, s jeho obmedzeniami. Administrácia, vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na jeho základe v kontexte rôznych interpretačných škôl a systémov a zameranie na dospelú a detskú populáciu. Diferenciálna diagnostika a príklady jednotlivých protokolov pri niektorých vybraných psychických poruchách. Možnosti kvalitatívnej interpretácie a rozoberanie jednotlivých donesených protokolov. Problematické odpovede a ich signovanie. 

140.00€ 32