Aktuálne semináre

22
nov
2019

22.11.2019 09:30 - 23.11.2019 17:30
Stupava
Stupava
Stupava, Slovakia
300.00€

INFORMATION IN ENGLISH [PDF] / REGISTRATION

Program, obsah, štruktúra seminára: Tento dvojdňový workshop ponúka účastníkom príležitosť zažiť na sebe a taktiež rozšíriť si svoje skúsenosti o skúsenosti a spomienky pamäti tela, teda ako sa telo prejavuje cez osobnosť a ako nám telo môže poskytnúť informácie o sebe samom a svojej minulosti. Budeme venovať pozornosť pozícii tela, dychu, hlasu a pohybu tela, čím sa môžeme viac podporiť a dosiahnuť oveľa integrovanejší prístup pri našej terapeutickej práci.
Workshop bude pozostávať z teórie, praktických ukážok a taktiež bude príležitosť na diskusiu za účelom integrovania si klinickej práce s prezentovanou teóriou. Teória bude prezentovaná cez zmes Gestaltu a iných terapeutických modalít pracujúcich s telom. V závislosti od času, bude taktiež možnosť vyskúšať si prácu v skupine a pracovať pod supervíziou.
V prípade potreby, bude workshop simultánne prekladaný z angličtiny do slovenčiny.

300.00€ 4
25
sep
2020

25.09.2020 08:30 - 21.11.2020 15:30
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
700.00€

Program a obsah seminára:
Kurz je určený pre poradenských psychológov, školských psychológov a pracovno-organizačných psychológov (aj psychológov u polície, v ozbrojených a štátnych zložkách a dopravnej psychológii). Kurz je koncipovaný na 12 mesiacov s dotáciou 100 hod (6x14 dodín + 16 hod e-learningu). Kurz prebieha ako teoreticko – praktická výučba zameraná na zvládnutie administrácie, vyhodnocovanie a interpretáciu protokolov ROR. Podstatnú časť kurzu tvorí práca a protokoly z praxe účastníkov kurzu a z praxe lektora. Účastníci kurzu ďalej získajú v cene kurzu monografiu doc. PhDr. Martina Lečbycha, PHd. (Rorschachova metoda: Integrativní prístup k interpretácii) a zdarma asistenčný počítačový program ROR Online (v cene 250,-€) k vyhodnocovaniu štrukturálneho súhrnu. Pre účastníkov sú k dispozícii tiež e-learningové materiály. Obsah kurzu je zameraný na evidence-based prístup a účastníci kurzu si osvoja praktické kompetencie a vedomosti s presahom k integratívnej perspektíve a doplnkovým škálam. Výstupom kurzu je plná kompetencia k samostatnému použitiu Rorschachovej metódy podľa Exnerovského Komprehenzívneho systému.

700.00€ 26