Naši lektori

Naše odborné akcie vedú  špičkový lektori zo svojej oblasti a vo svojej krajine.  Snažíme sa ponúknuť našim účastníkom najnovšie informácie a odborné vedomosti z danej problematiky.

Spolupracujeme s:

 • PhDr. Karin Pribišová - klinický psychológ a neuropsychológ
 • Mgr. Ondřej Bezdíček, PhD. - neuropsychológ
 • Mgr. Tomáš Nikolai, PhD. - neuropsychológ
 • PhDr. Karolína Malá - klinický a  detský  psycholológ
 • PhDr. Dana Krejčířová - klinický a detský  psychológ
 • MUDr. Martin Vyhnálek - neurológ a neuropsychológ
 • PhDr. Karel Gawlik - klinický psychológ
 • PhDr. Peter  Klubert, PhD. - klinicky psychológ a psychoterapeut
 • doc. Marek Preiss, PhD. - neuropsychológ
 • PhDr. Igor Obuch - klinický psychológ a psychoterapeut
 • PhDr. Anton Polák - klinický psychológ a psychoterapeut
 • PhDr. Robert Máthé, PhD. - klinický psychológ a psychoterapeut
 • PhDr. Martin Lečbych, PhD. - klinický psychológ
 • PhDr.  Matúš Šucha, PhD. - dopravný psychológ
 • Mgr. Martin Birnstein - právnik MV SR
 • Mgr. Zuzana Zoláková - právnik
 • Lektor: Dr. Nancy Amendt-Lyon - psychoterapeutka a klinický psychológ