Diferenciálna diagnostika dospelých v klinicko-psychologickej praxi

Lektor:   doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, PhD.

Termín:  DIF DG I.časť 20.-22.9.2024 (3 dni, piatok až nedeľa) a DIF DG II.časť 15.-17.11.2024 (3 dni, piatok až nedeľa)

Rozsah: Certifikovaný kurz sa realizuje v celkovom rozsahu 42 vyučovacích hodín, ktoré sú rozdelené do  2 trojdňových  stretnutí po 7 vyučovacích hodín (2x3dni)

piatok - nedeľa  od  9:00 - 15:30 /7 x 45min prednáškových hodín/

Cieľová skupina:  Kurz je určený pre  psychológov a klinických psychológov. Kurz je otvorený aj pre záujemcov z radov neklinických psychológov. Maximálny počet účastníkov je obmedzený na 30 /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky a zaplatenia poplatku/

Každej tejto vzdelávacej akcii bude pridelených SKP 21 kreditov v rámci sústavného vzdelávania.

Miesto konania: Kutuzovova 17, Bratislava

Program, obsah, štruktúra seminára:
Kurz sa zameriava na klinicko-psychologickú diferenciálnu diagnostiku dospelých, ktorá je podstatnou a dôležitou súčasťou psychodiagnostického procesu v  psychologickej praxi.

Kurz je určený pre  psychológov a klinických psychológov. Kurz je otvorený aj pre záujemcov z radov neklinických psychológov.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného certifikačného kurzu (kredity od SKP).   Psychológovia pracujúci mimo zdravotníctva dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Cieľ kurzu:

Cieľom je zvýšiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti , na hlbšie poznanie vybraných duševných porúch a ich diferenciálneho odrazu v klinických a autoritatívnych psychodiagnostických metódach.

Ďalším cieľom kurzu je zvýšenie zručnosti v interpretácii výsledkov (podľa vhodných interpretačných zásad) získaných z psychodiagnostických vyšetrení a ich zaradenie do klinicko-psychologického kontextu.

Pozornosť je venovaná diferenciálnej diagnostike psychotických porúch, afektívnych porúch, neurotických porúch, porúch osobnosti, organických porúch, simulačných a faktických porúch.

Účastníci počas kurzu môžu priniesť svoje vyšetrenia a prezentovať  ich a následne k nim bude diskusia v kontexte preberanej témy.

Cena:

Cena celého kurzu /2x3dni/ je 480€

Kurz bude realizovaný pri minimálnom počte 20 účastníkov.

Maximálna kapacita kurzu je 30 osôb.

Ak máte o kurz záujem, predbežne sa prihláste prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. po naplnení minimálnej kapacity Vás budeme informovať o zaplatení účastníckeho poplatku. 

Podrobnosti seminára

Začiatok / Beginning 20. sep 2024, 09:00
Koniec / End 22. sep 2024, 15:30
Kapacita / Capacity 30
Prihlásených / Number of subscribers 26
Voľných / Free 4
Cena/osoba - Price/person 480.00€
Miesto / Place
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
480.00€ 4


OTVORILI SME NOVÉ POBOČKY

AMBULANCIE KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ
ČINNOSTI PSYCHOTERAPIA A DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
V SENCI A V MYJAVE