Prihlásiť sa na čakaciu listinu

Súhlasím s nasledovnými Storno poplatkami: v prípade odhlásenia svojej účasti do 60 dní pred začiatkom seminára – bez storno poplatku, v prípade odhlásenia svojej účasti 59 – 30 dní pred začiatkom seminára – 30 % z účastn. poplatku, v prípade odhlásenia svojej účasti menej ako 30 dní pred začiatkom seminára alebo neúčasti – 100 % z účastn. poplatku

Informácie o platbe / Payment Information