Individuálna registrácia / Individual registration

Prosíme zadajte informácie pre seminár Diferenciálna diagnostika dospelých v klinicko-psychologickej praxi. Vpisujte prosím aj diakritiku.

Informácie o platbe / Payment Information

Platba prevodom na účet / Payment by bank transfer


OTVORILI SME NOVÉ POBOČKY

AMBULANCIE KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ
ČINNOSTI PSYCHOTERAPIA A DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
V SENCI A V MYJAVE