Trauma seminár s biodynamickým terapeutom - Eli Weidenfeldom.

Gabo Hrustič a Asociácia pre psychoterapiu zameranú na telo (APZT) Vás pozývajú na seminár zameraný na psychoterapeutickú prácu s traumou, ktorý bude viesť skúsený biodynamický terapeut Eli Weidenfeld.

Seminár je určený pre profesionálov pracujúcich v oblasti psychoterapie, poradenstva, psychiatrie, či príbuzných oboroch.

Prvé dva termíny na tento rok sú naplánované nasledovne:
1.  29. máj - 2. jún 
2.  23. - 27. október

Miesto akcie: Pinelova nemocnica Pezinok. spoločenská sála

Cena: max. 300€, upraví sa podľa počtu účastníkov (už len smerom nadol:)

Počet účastníkov: max 25

Prihlášky online formulárom:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYgsCu7r5_iWg7if0K6IMeIosbOdSTFKEfllJQCy_T40BYww/viewform

Kurz bude obsahovať zážitkový prierez rôznymi metódami a princípami ako pracovať pri terapii traumy. Tieto metódy budú kombináciou verbálnych, behaviorálnych, kognitívnych, psychodynamických, somatických a integratívnych postupov s dôrazom na prácu s telom. 

Kurz bude rozdelený do 3 workshopov:
1) V prvom sa zameriame na hlbšie pochopenie konceptu traumy, jeho psycho-biologickému pozadiu a základným terapeutickým princípom ako pracovať s traumou. A v tomto smere bude možné nacvičiť si niekoľko takýchto elementárnych techník.
2) V druhom workshope budú predstavené ďalšie komplexnejšie techniky a postupy, ktoré si uchádzači môžu osvojiť a použiť vo svojej praxi.
3) V treťom workshope sa zameriame na komplexnú traumatizáiu a traumatickým aspektom porúch osobnosti - pri čom bude kladený dôraz na terapeutickú prácu s telom ako príležitosť pre rekonštrukciu týchto porúch.

Eli Weidenfeld - nar. 1943, je senior tréner Európskej školy biodynamickej psychoterapie (ESBPE) v Lübecku (SRN). Narodil sa a vyrástol v izraelskom Tel Avivu, vyštudoval psychológiu na Hamburskej univerzite. Absolvoval výcvik v niekoľkých verbálnych a neverbálnych terapeutických metódach so zameraním na body-psychoterapiu. Od roku 1984 sa venuje individuálnej aj skupinovej terapii, a od roku 1989 je zároveň školiteľom biodynamickej psychoterapie v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Česku (pre školu "European School of Biodynamic Psychotherapy" (E.S.B.P.E.) so sídlom v nemeckom Lübecku). V súčasnosti žije a pracuje v Prahe. 

Podrobnosti seminára

Začiatok 29. máj 2019, 09:00
Koniec 27. okt 2019, 18:00
Kapacita / Capacity Neobmedzený
Prihlásených 0
Cena/osoba 300.00€
Miesto
Pezinok
Pezinok
Pezinok
Na tento seminár sa už nedá prihlásiť.
300.00€


OTVORILI SME NOVÉ POBOČKY

AMBULANCIE KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ
ČINNOSTI PSYCHOTERAPIA A DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
V SENCI A V MYJAVE