Terapia partnerského vzťahu (20181029)

Anotácia výcviku:
Výcvik si klade za cíl ukázat a propracovávat specifika práce s partnerským vztahem a zvýšit profesionální kompetence účastníka v této specifické oblasti.
Výcvik vychází z teoretických principů Gestalt terapie, Rodinné terapie a Psychoanalytické a psychodynamické školy, tak aby ve svém celku poskytl základ pro práci s partnerským vztahem.
Lektor: Mgr. Jan Knop a Mgr. Marie Zemanová

Termín:
3x 5 dňové stretnutia (od pondelka do piatku):
1. termín 29.10. – 2.11.2018
2. termín 4. – 8.2.2019
3. termín 8. – 12.4.2019

Pondelok - 16:00 - 17:30, 18:30 - 20:00
Utorok - Štvrtok - 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30, 14:30 - 16:00, 16:30 - 18:00, 19:00 - 20:30
Piatok - 9:00 - 10:30, 11:00 - 12:30

Rozsah:
Výcvik bude probíhat ve třech týdenních setkáních v celkovém rozsahu 111 výcvikových hodin (výcviková hodiny je v délce 45 minut). Začátek týdenního setkání je v pondělí v 16 hodin, v následujících třech dnech probíhá kurz s přestávkami od 9.00 do 20.30, v pátek pak se rozloučíme ve 12.30.

Cieľová skupina: psychoterapeuti, rodinní a pároví terapeuti, psychológovia, psychiatri, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci, mediátori.

Maximálny počet účastníkov je 28 /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky/ a minimálny počet je 20 (aby sa kurz uskutočnil).

Miesto konania: Stupava (výcvik bude rezidenčný, teda je potrebné zaistiť si ubytovanie v mieste konania - výhodné podmienky a ceny ubytovania, izby sa zároveň budú používať aj na tréningy v malých skupinách)

Program a obsah výycviku:
Výcvik je určen pro ty, kteří se při své práci setkávají s párovou terapií, či na tomto poli začínají pracovat a chtějí rozvíjet své profesní dovednosti a více rozumět tomu co činí a co se v terapii odehrává.
• V rámci výcviku klademe důraz na schopnost terapeuta reflektovat subjektivní paradigmata partnerství. Tuto schopnost reflexe považujeme za významnou komponentu práce s partnerským vztahem.
• výkladu teorie věnujeme méně času. Klademe důraz na probírání témat v diskusích účastníků a lektorů.
• základní témata:
o vstup páru (partnerského vztahu) do terapie,
o proč být ve vztahu,
o mužství, ženství, sexualita ve vztahu,
o oceňování a uznávání, dávání a přijímání, blízkost, zranění, moc a bezmoc ve vztahu, svoboda v bytí s druhým,
o moc a bezmoc terapeuta,
o rozpad vztahu, rozvod, nevěra
• dáváme významný prostor cvičným rozhovorům v malých (čtyřčlenných) skupinách, skrze to chceme napomoci ozřejmování, rozvoji a kultivaci dovedností terapeuta (poradce), reflexi jeho práce
• přinášíme vlastní záznamy terapeutických sesí s partnery (partnerskými vztahy)
• k diskusím k některým tématům promítáme filmy
• pro reflexi procesu terapie partnerského vztahu v celé skupině provádíme i supervize před celou skupinou.

Podmienky absolvovania kurzu:

Absolvovanie celého výcviku (možnosť absencie na úrovni 15-20%)

Účastnícky poplatok: 870 Eur (3x5 dní)

Cenu kurzu je možné uhradiť aj v splátkach po dohode s organizátormi. V prípade účasti 3 a viac záujemcov z toho istého pracoviska je možné dohodnúť s organizátormi množstevnú zľavu.

Ubytovací poplatok: aktuálne sme v rokovaní aby sme ceny ubytovania stiahli na čo najnižšie
V ČR Kurz je uznán Odbornou radou SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů) jako další vzdělávací program pro rodinné terapeuty a dále je Kurz zařazen do celoživotního vzdělávání klinických psychologů (Asociace klinický psychologů ČR).

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 10 dní od prihlásenia sa vkladom alebo bankovým prevodom na číslo účtu SK3202000000002746273653 (VUB banka).
Variabilný symbol – 291018
Špecifický symbol - uveďte prvých 6 číslic Vášho rodného čísla, aby bolo možné Vašu platbu identifikovať
Konštantný symbol – 0308
Do správy/popisu uveďte: PARTH a vaše meno
Storno poplatky:
- v prípade odhlásenia svojej účasti do 60 dní pred začiatkom seminára – bez storno poplatku
- v prípade odhlásenia svojej účasti 59 – 30 dní pred začiatkom seminára – 30 % z účastn. poplatku
- v prípade odhlásenia svojej účasti menej ako 30 dní pred začiatkom seminára alebo neúčasti – 100 % z účastn. poplatku

Prihlásiť sa je potrebné cez webový formulár na seminare.psycheeduca.sk . S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť aj na Mgr. Štefan Vanko, č.t. : 0907711543, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Lektoři:
Mgr. Jan Knop - klinický psycholog, psychoterapeut, rodinný a systemický terapeut, gestaltterapeut, supervizor rodinné terapie a gestalt terapie

Pracoviště: Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci

Vzdělání: FF UK, jednooborová psychologie, atestace z klinické psychologie, funkční specializace v systematické psychoterapii IPVZ, postgraduální studium pro pracovníky MPP, absolvent výcviku ve skupinové terapii SUR, výcvik v Gestalt terapii a psychosyntéze (Belgie - Norsko), kurz ericksonovské hypnoterapie, vzdělání v rodinné a systemické terapii, specializační postgraduální studium Dílmart I, postgraduální program GT, supervizní výcvik v GT přístupu.

Organizace: člen ČPS ČLS JEP, člen AKP, člen SOFT (člen odborné rady), člen Společnosti pro psychosomatiku ČLS JEP, člen EAGT

Odborná praxe: Od r. 1980 do r.2000 v manželském a rodinném poradenství, od r. 1989 až dosud ve zdravotnictví

Lektorská praxe: Dílmart II (1992-94); vedoucí výcvikové skupiny v programu INTEGRA (1993-96); lektor výcviku PVŠPS (2001-2005), pět cyklů komplexního výcviku v RT (1997-dosud), garant a lektor Dvouletého výcviku v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích (od roku 2004 až dosud). Rozvoj profesionální kompetence (1997-99), lektor ve výcviku v Gestalt terapii od r.1997 do 2015; lektor a garant Kurzu terapie partnerského vztahu (od 2010 dosud, čtyři běhy); odborný garant a výcvikový lektor Komplexního programu vzdělávání v psychoterapii (tzv. psychoterapeutický výcvik) (2008-12 a 2013-17)

Mgr. Marie Zemanová - vzděláním původně zdravotní sestra, studium psychologie na FF UK ukončila v r. 1993. Atestace z klinické psychologie; dokončené vzdělání v psychoterapii.
Registrovaný klinický psycholog a psychoanalytický terapeut; dlouholetá zkušenost v individuální a skupinové psychoterapii a v práci s těžce somaticky nemocnými, certifikovaný supervizor ČIS (Český institut pro supervizi)

Kromě individuální, skupinové psychoterapie působí též v oblasti párové terapie a psychoterapie onkologických a jinak vážně somaticky nemocných pacientů, dále v terapii zaměřené na trauma způsobené ztrátou blízké osoby a osob sexuálně zneužívaných.

Klinická praxe: Jako zdravotní sestra ve zdravotnických zařízeních (1975 – 93); psycholog ve FN Král.Vinohrady (1993-2016) a ve FTN Praha 4 – Onkologické odd. (1994 – 1995); Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET, Praha (1995 – 2001), od roku 1993 až dosud externě ve Středisku komplexní terapie v Liberci; od 2001 soukromá psychoterapeutická praxe v Praze.
Lektorská a výcviková činnost: vedení výcvikové skupiny terapie zdravotně postižených pro studenty sociálně právní akademie (1994), vedoucí skupiny ve výcviku rodinné terapie psychosomatických poruch (1997 – 2000), lektorka – vedoucí skupiny v pětiletém psychoterapeutickém výcviku (2001 – 05) pořádaném VIAP – PVŠPS; lektorka programu Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pomáhající profese od 2004 dosud; lektorka a garantka Kurzu terapie partnerského vztahu od 2010 dosud (čtyři běhy); odborná garantka a lektorka Komplexního programu vzdělávání v psychoterapii (tzv. psychoterapeutický výcvik) (dva cykly: 2008 - 2012 a 2013 - 2017)

Dále: Semináře pro lékaře a zdravotní sestry zaměřené na psychoterapii v onkologii a semináře pro onkologické pacienty a jejich rodinné příslušníky. Přednášková činnost pro 1. a 3. lékařskou fakultu UK, pro IPVZ a pro FFUK.
Fotografie lektorů z mladších let lze nalézt na http://www.lippp.cz/?page=Knop a http://www.lippp.cz/?page=Zemanova

Podrobnosti seminára

Začiatok 29. okt 2018, 09:00
Koniec 12. apr 2019, 18:00
Kapacita 28
Prihlásených 21
Voľných 7
Cena/osoba 870.00€
Miesto
Stupava
Stupava, Slovakia
Stupava
Na tento seminár sa už nedá prihlásiť.
870.00€ 7


OTVORILI SME NOVÉ POBOČKY

AMBULANCIE KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ
ČINNOSTI PSYCHOTERAPIA A DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
V SENCI A V MYJAVE