TAT - Temáticko-apercepčný test v klinickopsychologickej praxi

Kurz sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu presúva na budúci rok. O presných termínoch vás budeme čoskoro informovať. Zatiaľ sa môžete prihlásiť a prídu vám informácie na váš mail, hneď ako sa stanovia nové termíny. Ďakujeme za pochopenie.

Lektor:. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Kurzom Vás prevedie klinický psychológ a psychoterapeut PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Venuje sa psychodiagnostike, psychoterapii a klinickému poradenstvu v ambulancii klinickej psychológie a psychoterapie v Prostějově, kde pracuje ako registrovaný klinický psychológ a psychoterapeut. Tiež pôsobí ako odborný asistent na katedre psychológie FF UPOL, kde je vedúcim sekcie klinickej psychológie a psychoterapie. Výcvik v psychoterapii absolvoval v kognitívne behaviorálnej terapii v IKBT MUDr. Zbytovského, kde pôsobí ako lektor. Je garantom a lektorom kurzu v Rorschachovej metóde v Institutu psychologických služeb s.r.o. a garantom kurzu psycholog ve zdravotnictví realizovaného pri FF UPOL. Absolvoval množstvo certifikovaných kurzov a seminárov zameraných na klinicko-psychologickú diagnostiku a prácu s klientom. Odborne sa zaoberá klinickou psychológiou a psychoterapiou, klinickou hypnózou, neurovedám a psychofyziologickým ukazovateľom projektívnych metód (ROR, TAT).

Termín:

Kurz je určený pre psychológov v zdravotníctve a pre klinických psychológov. Kurz je tiež otvorený pre psychológov mimo zdravotníctva.  

  1. stretnutie (2 dni) - 5. – 6.6.2020
    2. stretnutie (2 dni) - podľa dohody
    3. stretnutie (1 deň) - 20.11.2020

Rozsah:
Trvanie kurzu je cca 6 mesiacov s počtom hodín 35 hod. Kurz je rozdelený do 2 dvojdňových stretnutí a 1 jednodňového stretnutia. Každý deň je v dĺžke 7 hodín (5x7 hodín denne). V kurze sa kladie dôraz aj na štúdium v období medzi jednotlivými stretnutiami v podobe vlastných protokolov.

piatok a sobota:
08:30 - 09:00 - registrácia účastníkov
09:00 - 10:30 - 1. blok
10:30 - 10:45 - Prestávka
10:45 - 12:15 - 2. blok
12:15 - 13:00 - Obed
13:00 - 14:30 - 3. blok
14:30 - 14:45 - Prestávka
14:45 - 15:30 - 4. blok

Maximálny počet účastníkov je 25 /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky/ a minimálny počet je 15 (aby sa kurz uskutočnil).

Miesto konania: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava (Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, 1.poschodie)

 

Program a obsah seminára:
Tematický apercepčný test patrí k základným psychodiagnostickým nástrojom používanými klinickými psychológmi.  Metóda kladie vysoké nároky na odbornosť a skúsenosť psychológa. Postgraduálne vzdelávanie v podobe certifikovaného kurzu je potrebné pre validné používanie tejto metódy. Cieľom kurzu je osvojenie si všetkých nevyhnutných znalostí v oblasti teórie a praxi tejto metódy t.j. Administrácia testu, výber príslušných podnetových tabúľ, výber interpretačného princípu alebo hodnotiacich systémov, nácvik kvantifikácie a interpretácie získaných dát aj ich zarámcovanie príslušnými  výkladovými princípmi do klinicko-diagnostickej úvahy.  V priebehu kurzu sa bude pracovať s modelovými protokolmi, ale jeho ťažisko bude založené na vlastných protokoloch z diagnostickej praxe účastníkov.

 Kurz venuje pozornosť týmto okruhom:

Administrácia metódy TAT.

Škály a systémy TAT.

Aplikácia v klinicko-psychologickej praxi.

Riešenie modelových prípadov.

Riešenie kazuistík z praxe frekventantov kurzu.

Podmienky absolvovania kurzu:
Absolvovanie celého kurzu a všetkých stretnutí.
Predstavenie minimálne 1 svojho vlastného protokolu v priebehu kurzu a obhájenie jedného z nich je podmienkou úspešného splnenia kurzu

Účastnícky poplatok: 340 Eur.

Cenu kurzu je možné uhradiť aj v splátkach po dohode s organizátormi.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 10 dní od prihlásenia sa vkladom alebo bankovým prevodom na číslo účtu IBAN SK3202000000002746273653.
Variabilný symbol – 050620
Špecifický symbol - uveďte prvých 6 číslic Vášho rodného čísla, aby bolo možné Vašu platbu identifikovať
Konštantný symbol – 0308
Do správy/popisu uveďte: TAT a vaše meno
Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Storno poplatky:
- v prípade odhlásenia svojej účasti do 60 dní pred začiatkom seminára – bez storno poplatku
- v prípade odhlásenia svojej účasti 59 – 30 dní pred začiatkom seminára – 30 % z účastn. poplatku
- v prípade odhlásenia svojej účasti menej ako 30 dní pred začiatkom seminára alebo neúčasti – 100 % z účastn. poplatku

Prihlásiť sa je potrebné cez webový formulár na seminare.psycheeduca.sk . S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť aj na Mgr. Štefan Vanko, č.t. : 0907711543, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Podrobnosti seminára

Začiatok / Beginning 05. jún 2021, 09:00
Koniec / End 20. nov 2021, 17:00
Kapacita / Capacity 25
Prihlásených / Number of subscribers 7
Voľných / Free 18
Cena/osoba - Price/person 340.00€
Miesto / Place
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
340.00€ 18


OTVORILI SME NOVÉ POBOČKY

AMBULANCIE KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ
ČINNOSTI PSYCHOTERAPIA A DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
V SENCI A V MYJAVE