Rorschachova metóda - Exnerovský Komprehenzívny systém (20211015)

ZMENA MIESTA KONANIA!!!

Miesto konania 4. stretnutia ROR v terminíne 22.-23.4 sa bude konať na Cukrovej 14  (pri Medickej záhrade) v budove ACSS na prízemí. Ďakujeme za pochopenie.

Lektor: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

PhDr. Martin Seitl, Ph.D. je pracovno organizačný psychológ. Pôsobí na Katedre psychológie FF UP v Olomouci a v súkromnej poradenskej praxi, kde se venuje výberu zamestnancov a rozvoju jednotlivcov, tímov a organizácií. Je autorom troch monografií (Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti, 2012; Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců, 2015; Lidská pohybová odpověď v Rorschachově metodě; 2016) a mnohých článkov a kapitol v knihách. Rorschachovej metóde sa venuje dlhodobo v praxi, výskume i výučbe. Od roku 2009 vyučuje Rorschachovu metodu na psychológii v Olomouci, psychológov mimo zdravotníctva a klinických psychológov. Je členom České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody.

Termín:
1. stretnutie – 15-16.10.2021
2. stretnutie -  12-13.11.2021
3. stretnutie -  11.-12.03.2022
4. stretnutie - 22.-23.04.2022
5. stretnutie - 24.-25.06.2022
6. stretnutie - 30.09.-01.10.2022

Rozsah:
Trvanie kurzu je cca 12 mesiacov s počtom hodín 100 hod. Kurz je rozdelený do 6 dvojdňových stretnutí. Každé stretnutie je v dĺžke 14 hodín (2x7 hodín denne). V kurze sa kladie dôraz aj na štúdium v období medzi jednotlivými stretnutiami v podobe e-learningových kurzov.
piatok a sobota:
08:30 - 09:00 - registrácia účastníkov
09:00 - 10:30 - 1. blok
10:30 - 10:45 - Prestávka
10:45 - 12:15 - 2. blok
12:15 - 13:00 - Obed
13:00 - 14:30 - 3. blok
14:30 - 14:45 - Prestávka
14:45 - 15:30 - 4. blok

Maximálny počet účastníkov je 25 /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky/ a minimálny počet je 16 (aby sa kurz uskutočnil).

Miesto konania: ZMENA MIESTA KONANIA!!! Miesto konania 4.stretnutia ROR v terminíne 22.-23.4 sa bude konať na Cukrovej 14 (pri Medickej záhrade) v budove ACSS na prízemí.
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava (Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, 1.poschodie)

Program a obsah seminára:
Kurz je určený pre poradenských psychológov, školských psychológov a pracovno-organizačných psychológov (aj psychológov u polície, v ozbrojených a štátnych zložkách a dopravnej psychológii). Kurz je koncipovaný na 12 mesiacov s dotáciou 100 hod (6x14 dodín + 16 hod e-learningu). Kurz prebieha ako teoreticko – praktická výučba zameraná na zvládnutie administrácie, vyhodnocovanie a interpretáciu protokolov ROR. Podstatnú časť kurzu tvorí práca a protokoly z praxe účastníkov kurzu a z praxe lektora. Účastníci kurzu ďalej získajú v cene kurzu monografiu doc. PhDr. Martina Lečbycha, PHd. (Rorschachova metoda: Integrativní prístup k interpretácii) a zdarma asistenčný počítačový program ROR od sov. Seitla k vyhodnocovaniu štrukturálneho súhrnu. Pre účastníkov sú k dispozícii tiež e-learningové materiály. Obsah kurzu je zameraný na evidence-based prístup a účastníci kurzu si osvoja praktické kompetencie a vedomosti s presahom k integratívnej perspektíve a doplnkovým škálam. Výstupom kurzu je plná kompetencia k samostatnému použitiu Rorschachovej metódy podľa Exnerovského Komprehenzívneho systému.

Podmienky absolvovania kurzu:
Absolvovanie celého kurzu a všetkých stretnutí.
Absolvovanie e-learningových kurzov
Predstavenie minimálne 3 svojich vlastných protokolov v priebehu kurzu a obhájenie jedného z nich je podmienkou úspešného splnenia kurzu

Účastnícky poplatok: 700 Eur.

V cene kurzu je:
• 6 x dvojdňových stretnutí
• Monografia doc. Lečbycha o Rorschachovej metóde
• E-learningové kurzy
• E-learningové materiály
• Vyhodnocovací počítačový program ROR od dr.Seitla

Cenu kurzu je možné uhradiť aj v splátkach po dohode s organizátormi.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 10 dní od prihlásenia sa vkladom alebo bankovým prevodom na číslo účtu SK3202000000002746273653 (VUB banka) - IBAN SK3202000000002746273653.
Variabilný symbol – 250920
Špecifický symbol - uveďte prvých 6 číslic Vášho rodného čísla, aby bolo možné Vašu platbu identifikovať
Konštantný symbol – 0308
Do správy/popisu uveďte: ROR a vaše meno
Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

Storno poplatky:
- v prípade odhlásenia svojej účasti do 60 dní pred začiatkom seminára – bez storno poplatku
- v prípade odhlásenia svojej účasti 59 – 30 dní pred začiatkom seminára – 30 % z účastn. poplatku
- v prípade odhlásenia svojej účasti menej ako 30 dní pred začiatkom seminára alebo neúčasti – 100 % z účastn. poplatku

Prihlásiť sa je potrebné cez webový formulár na seminare.psycheeduca.sk . S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť aj na Mgr. Štefan Vanko, č.t. : 0907711543, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Podrobnosti seminára

Začiatok / Beginning 15. okt 2021, 08:30
Koniec / End 13. nov 2021, 15:30
Kapacita / Capacity 26
Prihlásených / Number of subscribers 26
Voľných / Free 0
Cena/osoba - Price/person 700.00€
Miesto / Place
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Na tento seminár sa už nedá prihlásiť.
700.00€


OTVORILI SME NOVÉ POBOČKY

AMBULANCIE KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ
ČINNOSTI PSYCHOTERAPIA A DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
V SENCI A V MYJAVE