Prejavy osobnostnej patológie v psychodiagnostike Supervízny pohľad

Lektor:  PhDr. Tóno Polák

Klinický psychológ a psychoterapeut, lektor základných ROR kurzov, tréner a supervízor Gestalt psychoterapie v ČR.  

Termín:    21.- 22.6.2019             Rozsah:  9:00 – 16:30

Cieľová skupina: Kurz je určený pre psychológov a pre študentov psychológie. Je súčasťou ďalšieho vzdelávania klinických psychológov a Slovenskou komorou psychológov  mu bude pridelených 12 kreditov /sústavné vzdelávanie/.

Miesto konania: Kutuzovova 17, Bratislava

Program a obsah seminára:    
Seminár sa začne prednáškou lektora na téma  štruktúra, organizácia a poruchy osobnosti, obranné mechanizmy, zvláštne fenomény, klinické diagnózy – ako sa prejavujú v psychických procesoch, nie súbor „typických znakov“, ale ako ovplyvňujú psychické procesy a ako sa to môže prejavovať v psychodiagnostických metódach (s dôrazom na ROR). Lektor prinesie ukážky vyšetrení  /aj s nálezmi/, prejde s účastníkmi signovanie, vyhodnotenie, interpretáciu a formuláciu klinického nálezu na podklade výsledkov diagnostických metód (s dôrazon na ROR) a kontextu anamnézy, klinického pozorovania.

V rámci tém o osobnostnej patológii lektor zoznámi s psychodynamickým pohľadom na štruktúru a organizáciu osobnost a aj Gestalt pohľad na jednotlivé struktury a narušenia ich kontaktového cyklu. Popis základných obrazov jednotlivých osobnostných organizácií a štruktúr (hraničná, narcistická, schizoidná, depresívna, obsedantná a hysterická), pohľad do ich fenomenológie a vývojových súvislostí.  Zameranie sa na úroveň typ organizácie osobnosti /neurotická, hraničná, psychostická/ a stupeň integrácie /dobrá, primeraná, nízka, dezintegrácia/, povaha vzťahov, obrán ega a konfliktov. Dôraz na praktické použitie pri diagnostike a  diferencovaní štruktúry  a organizácie osobnosti a obraz s charakteristickými rysmi v ROR protokoloch.

 

Seminár má supervízny charakter, účastníci si môžu doniesť vlastné klinické prípady, ktoré sa budú supervidovať.

Účastnícky poplatok:   140 Eur

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť vkladom alebo bankovým prevodom na číslo účtu

SK3202000000002746273653 (VUB banka) do 7 dní od prihlásenia .

Variabilný symbol – 210619

Špecifický symbol - uveďte prvých 6 číslic Vášho rodného čísla, aby bolo možné Vašu platbu identifikovať

Konštantný symbol – 0308

Do správy/popisu uveďte: OP a vaše meno

Storno poplatky po prihlásení sa:

- v prípade odhlásenia svojej účasti do 60 dní pred začiatkom seminára – bez storno poplatku

- v prípade odhlásenia svojej účasti 59 – 30 dní pred začiatkom seminára – 30 % z účastn. poplatku

- v prípade odhlásenia svojej účasti menej ako 30 dní pred začiatkom seminára alebo neúčasti – 100 % z účastn.poplatku

S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na Mgr. Štefan Vanko, č.t. : 0905139486, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prihlášky posielajte na mail alebo písomne na adresu Nejedlého 39, 84102 Bratislava  

Podrobnosti seminára

Začiatok 21. jún 2019, 09:00
Koniec 22. jún 2019, 16:30
Kapacita / Capacity 35
Prihlásených 35
Voľných 0
Cena/osoba 140.00€
Miesto
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Na tento seminár sa už nedá prihlásiť.
140.00€


OTVORILI SME NOVÉ POBOČKY

AMBULANCIE KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ
ČINNOSTI PSYCHOTERAPIA A DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
V SENCI A V MYJAVE