Ambulacia Myjava

foto anyalaiova maria

Mgr. Mária Anyalaiová, PhD.

Psychologička (Pôsobí v Bratislave a v Myjave)
20 rokov som pracovala s deťmi v prostredí školy a štátneho poradenského zariadenia, mám skúsenosti so psychodiagnostikou, poradenstvom aj terapiou detí (poruchy učenia, správania a poruchy detského vývinu) a psychodiagnostikou dospelých v korporátnom prostredí.
Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalite. Zameriavam sa na skupinovú aj individuálnu krízovú intervenciu detí aj dospelých, terapiu traumy detí, prípravu na záver života- sprevádzanie umierajúcich detí, ich blízkych a pozostalých po strate a smútkové a rozlúčkové obrady pre pozostalých. Vzdelávam psychológov a sociálnych pracovníkov v poskytovaní skupinovej krízovej intervencie a v používaní kreatívnych terapeutických techník. Zaoberám sa podporou psychickej odolnosti detí a dospelých individuálnou aj skupinovou formou. Pracujem pre n.o.Otvorená náruč v Piešťanoch pre obete domáceho násilia. Som kandidátkou supervízie, členkou EASC (Európska asociácia pre supervíziu a koučing).

foto vitkova katarina

Mgr. Katarína Vítková

Psychologička a arteterapeutka
Vyštudovala som psychológiu na FF Masarykovej univerzity v Brne. V rokoch 2004 - 2006 som viedla Ligu za duševné zdravie ako jej výkonná riaditeľka a v tomto období som sa zároveň ďalej  vzdelávala v psychoterapii v Geštalt prístupe. Mám vyše desať ročnú skúsenosť ako psychoterapeutka a arteterapeutka v klinickej a privátnej praxi. V súčastnosti pôsobím v súkromnej poradenskej praxi Bratislave a ambulancii klinickej psychológie v meste Myjava. Tu vediem aj  “Atelér duše” –ktorý umožňuje zúčastneným ponoriť sa v umeleckej či menej umeleckej činnosti do svojej duše a prichádzať na to, čo potrebuje.
Som zakladajúcou členkou OZ Anabell na Slovensku (občianske združenie na pomoc ľuďom s poruchami príjmu potravy PPP). Okrem pomoci pri poruchách príjmu potravy sa zameriavam na  tvorivý prístup k akémukoľvek stavu krízy ľudského ducha aj tela. Vzdelávam sa terapii traumy. Pracujem s dospelými jednotlivcami a s pármi.