Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (20230911)

Lektor:   Mgr. et Mgr.  Mária Anyalaiová, PhD.

Termín:   11.9.2023       Rozsah: pondelok -  od  9:00 - 16:00 /8 x 45min prednáškových hodín/                                             

Cieľová skupina:      Kurz je určený psychológom a psychoterapeutom, psychiatrom, liečebným, špeciálnym a sociálnym pedagógom, pracovníkom krízových centier, ale aj študentom týchto odborov.  

Tejto vzdelávacej akcii bolo pridelených SKP 6 kreditov v rámci sústavného vzdelávania.

Miesto konania:  Online. Link na školenie zašleme každému účastníkovi na e-mail, ktorý uviedol do registrácie

Program, obsah, štruktúra seminára:
Copingové terapeutické karty uľahčujú prístup človeka k jeho vnútorným pocitom a tvorivej imaginácii, podporujú zdieľanie traumatickej udalosti, pomáhajú klientovi nachádzať vlastné copingové stratégie. Ich cieľom je chrániť, prepájať a sprostredkovať porozumenie  svojmu príbehu a procesu a príbehom druhých. Na kurze sa účastníci naučia používať model komunikačných a copingových stratégií izraelskej psychologičky Ofry Ayalon BASIC PH a následne využiť model v krízovej intervencii, poradenstve a terapii. Metóda bola použitá  izraelskými psychológmi pri krízovej intervencii po rukojemníckej dráme v Beslane, po Srebrenickej genocíde v Bosne, po tsunami na Haiti, po zemetrasení v Turecku, vo vojnových konfliktoch v Izraeli. Karty je možné využiť aj v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, osobnostnom rozvoji klientov.

Karty s príbehmi využijete pri poznávaní klienta, jeho procesu a odkrývaní figúr, formulovaní zákazky, poznávaní jeho životného scenára,  jeho spôsobu vzťahovania sa k sebe a k ostatným, spôsob zvládania prekážok a riešení konfliktov. Využitie kariet je ďalej v kariérovom poradenstve, individuálnom poradenstve a psychoterapii, v skupinovej intervencii v školách aj organizáciách. 

Pri práci s Emočnými kartami vás naučíme ako  nadviazať kontakt s detským klientom, ako ho naučiť identifikovať vlastné emócie aj emócie druhých. Využitie kariet je ďalej v psychodráme a modelovaní, poznávaní emočnej klímy v triede. Ukážeme si prácu s rodinou, školskou triedou, s dospelými (učiteľský zbor, organizácia).

Karty Mythos zobrazujú scény, kulisy a rekvizity, ktoré patria do sveta mýtov a legiend. Využívajú sa pri výstavbe príbehov jednotlivcov aj skupiny, definovaní pocitov, tém a procesu klienta.

Karty Reziliencia sú verbálne karty, pomáhajú budovať psychickú odolnosť detí a dospelých. 

Všetky druhy kariet je možné využiť v individuálnej a skupinovej terapii detí a dospelých, v poradenstve, v osobnostnom rozvoji klientov, kariérovom poradenstve. Účastníci dostanú základnú teóriu formou slidov, ostatné aktivity sú zážitkové. 

Účastnícky poplatok:    90 Eur (bez kariet)

V cene účastníckeho poplatku: prednáška, pracovné materiály, zážitkové aktivity, občerstvenie

Účastnícky poplatok  je potrebné uhradiť vkladom alebo bankovým prevodom na číslo účtu SK3202000000002746273653 (VUB banka) do 7 dní od prihlásenia.  

Variabilný symbol – 110923

Špecifický symbol - uveďte prvých 6 číslic Vášho rodného čísla,  aby bolo možné Vašu platbu identifikovať

Konštantný symbol – 0308

Do správy/popisu uveďte:  KARTY a vaše meno

Storno poplatky po prihlásení sa:

  • v prípade odhlásenia svojej účasti do 60 dní pred začiatkom seminára – bez storno poplatku
  • v prípade odhlásenia svojej účasti  59  – 30 dní  pred začiatkom seminára – 30 % z účastn. poplatku
  • v prípade odhlásenia svojej účasti menej ako 30 dní  pred začiatkom seminára alebo neúčasti – 100 % z účastn. poplatku

Prihlásiť sa je potrebné cez webový formulár na seminare.psycheeduca.sk . S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť aj na Mgr. Štefan Vanko, č.t. : 0907711543, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Podrobnosti seminára

Začiatok / Beginning 11. sep 2023, 09:00
Koniec / End 11. sep 2023, 16:00
Kapacita / Capacity 20
Prihlásených / Number of subscribers 16
Voľných / Free 4
Cena/osoba - Price/person 90.00€
Miesto / Place Online priestor
Na tento seminár sa už nedá prihlásiť.
90.00€ 4


OTVORILI SME NOVÉ POBOČKY

AMBULANCIE KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ
ČINNOSTI PSYCHOTERAPIA A DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
V SENCI A V MYJAVE