Hand test (2023)

Lektor:   doc. PhDr. Martin Lečbych, PhD.

Termín:  26.05.2023
Rozsah: piatok -  od  8:30 - 18:00 /10 x 45min prednáškových hodín/

Cieľová skupina: Kurz je určený pre psychológov, študentov psychológie 4. a 5. ročníkov.  Maximálny počet účastníkov je obmedzený /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky a zaplatenia poplatku

Tejto vzdelávacej akcii bolo pridelených SKP 8 kreditov v rámci sústavného vzdelávania.

Miesto konania: Kutuzovova 17, Bratislava

Program, obsah, štruktúra seminára:
Zoznámenie sa s metódou Hand testu, s možnosťami jeho využitia, klinickými indikáciami, s jeho obmedzeniami. Administrácia, vyhodnotenie, interpretácia výsledkov a formulácia klinického nálezu na jeho základe v kontexte rôznych interpretačných škôl a systémov a zameranie na dospelú a detskú populáciu. Diferenciálna diagnostika a príklady jednotlivých protokolov pri niektorých vybraných psychických poruchách. Možnosti kvalitatívnej interpretácie a rozoberanie jednotlivých donesených protokolov. Problematické odpovede a ich signovanie. 

Poprosíme o zaplatenie účastníckeho poplatku 150€ na číslo účtu SK32 0200 0000 0027 4627 3653 s VS: 260523 a do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno.

Podrobnosti seminára

Začiatok / Beginning 26. máj 2023, 08:30
Koniec / End 26. máj 2023, 18:00
Kapacita / Capacity 35
Prihlásených / Number of subscribers 35
Voľných / Free 0
Cena/osoba - Price/person 150.00€
Miesto / Place
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Na tento seminár sa už nedá prihlásiť.
150.00€


OTVORILI SME NOVÉ POBOČKY

AMBULANCIE KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ
ČINNOSTI PSYCHOTERAPIA A DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
V SENCI A V MYJAVE