Diferenciálna diagnostika dospelých v klinicko-psychologickej praxi

Lektor:   doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, PhD.

Termín:

  • I. časť: 15.-16.3.2024
  • II. časť: 19.-20.4.2024
  • III.časť: 10.-11.5.2024

Rozsah: Certifikovaný kurz sa realizuje v celkovom rozsahu 42 vyučovacích hodín, ktoré sú rozdelené do  3 dvojdňových  stretnutí po 7 vyučovacích hodín (3x2dni)

piatok - sobota  od  9:00 - 15:30 /7 x 45min prednáškových hodín/

Cieľová skupina:  Kurz je určený pre  psychológov a klinických psychológov. Kurz je otvorený aj pre záujemcov z radov neklinických psychológov. Maximálny počet účastníkov je obmedzený na 30 /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky a zaplatenia poplatku/

Každej tejto vzdelávacej akcii bude pridelených SKP  3x14 kreditov  v rámci sústavného vzdelávania.

Miesto konania: Kutuzovova 17, Bratislava

Program, obsah, štruktúra seminára:
Kurz sa zameriava na klinicko-psychologickú diferenciálnu diagnostiku dospelých, ktorá je podstatnou a dôležitou súčasťou psychodiagnostického procesu v  psychologickej praxi.

Kurz je určený pre  psychológov a klinických psychológov. Kurz je otvorený aj pre záujemcov z radov neklinických psychológov.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní akreditovaného certifikačného kurzu (kredity od SKP).   Psychológovia pracujúci mimo zdravotníctva dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Cieľ kurzu:

Cieľom je zvýšiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti , na hlbšie poznanie vybraných duševných porúch a ich diferenciálneho odrazu v klinických a autoritatívnych psychodiagnostických metódach.

Ďalším cieľom kurzu je zvýšenie zručnosti v interpretácii výsledkov (podľa vhodných interpretačných zásad) získaných z psychodiagnostických vyšetrení a ich zaradenie do klinicko-psychologického kontextu.

Pozornosť je venovaná diferenciálnej diagnostike psychotických porúch, afektívnych porúch, neurotických porúch, porúch osobnosti, organických porúch, simulačných a faktických porúch.

Účastníci počas kurzu môžu priniesť svoje vyšetrenia a prezentovať  ich a následne k nim bude diskusia v kontexte preberanej témy.

Cena:

Cena celého kurzu /3x2dni/ je 450€

Kurz bude realizovaný pri minimálnom počte 20 účastníkov.

Maximálna kapacita kurzu je 30 osôb.

Platba za kurz sa bude realizovať až po vyzvaní pri naplnenom minimálnom počte záujemcov.

Ak máte o kurz záujem, predbežne sa prihláste prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. po naplnení minimálnej kapacity Vás budeme informovať o zaplatení účastníckeho poplatku. 

Podrobnosti seminára

Začiatok / Beginning 15. mar 2024, 09:00
Koniec / End 16. mar 2024, 15:30
Kapacita / Capacity 30
Prihlásených / Number of subscribers 30
Voľných / Free 0
Cena/osoba - Price/person 450.00€
Miesto / Place
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
Kutuzovova 3290/17, 831 03 Bratislava, Slovensko
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava
450.00€


OTVORILI SME NOVÉ POBOČKY

AMBULANCIE KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ
ČINNOSTI PSYCHOTERAPIA A DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
V SENCI A V MYJAVE